Friday, February 2, 2018

Chúng Ta Hãy Cùng Bình Luận Four Thế Ngoại Cao Nhân Trong Tiểu Thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa

"Tam Quốc Diễn Nghĩa" là bộ tiểu tuyết trước nhất thuộc loại thể chương, hồi của Trung Quốc. phần đông tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa xoay nói quanh nói quẩn chữ "Nghĩa" và cuộc chiến phân chia quyền lực của ba thần thế phong kiến Ngụy, Thục và Ngô, mang ba người đứng đầu là Tào toá, Lưu Bị và Tôn Quyền.Tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả sinh động các biến đổi lịch sử từ cuối thời Đông Hán tới giai đoạn đầu Tây Tấn. Tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa diễn đạt thành công và làm vượt trội được "sự nhân nghĩa" của Lưu Bị, "sự gian xảo" của Tào dỡ, "sự trung nghĩa" của Quan Vũ, "sự dũng mãnh" của Trương Phi, "đa mưu túc trí" của Gia Cát Lượng, "sự ganh ghét đố kỵ" của du ngoạn, "vì ích lợi đại cục" của Tôn Quyền và "sự thiếu quyết đoán" của Viên Thiệu.

không những thế trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa này cũng với một số nhân vật, cao nhân vì "chán ghét" lợi danh nhân gian mà sống ẩn cư nơi núi sâu rừng già cũng được hiển lộ ra. Dưới đây là 8 vị cao nhân vừa kỳ bí, vừa tài giỏi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

một. Quản Lộ

Ông là thuật sĩ nước Ngụy thời Tam quốc, tự là Công Minh, người Bình Nguyên (Bình Nguyên, Sơn Đông ngày nay). Năm eight, 9 tuổi, luôn thích ngẩng đầu Quan sát những ngôi sao trên bầu trời. Sau khi trưởng thành, ông thông thạo "Chu Dịch", nhiều năm kinh nghiệm về bói toán, tướng thuật, học ngôn ngữ của loài chim. tục truyền rằng trong mỗi 1 lời nói của ông, đều sâu sắc tựa như "xuất thần nhập hóa".

Quản Lộ là thuật sĩ nức danh trong lịch sử, được nhân gian sau tôn sùng và phong là tiên nhân của bói toán và xem tướng. Ông đã để lại hầu hết tác phẩm, trong chậm triển khai có "Chu Dịch Thông Linh Quyết","Chu Dịch Thông Linh Yếu Quyết", "Phá Táo Kinh", " Chiêm Ki"… "Tam quốc chí – phương kĩ truyện" đã xếp thuật bói toán của Quản Lộ ngang hàng mang "y thuật của Hoa Đà, thanh nhạc của Đỗ Quỳ, tướng thuật của Chu Kiến Bình, tướng mộng của Chu Tuyên".

Trong "Tam Quốc diễn nghĩa" với kể rằng Quản Lộ đã coi bói cho Tào tháo dỡ và tiên đoán chính xác về việc xảy ra hỏa thiến ở hứa hẹn Đô và sẽ mất 1 viên tướng ở núi Định Quân. Về sau, những lời này đều ứng nghiệm.

hai. Mạnh Tiết

Trong "7 lần bắt Mạnh Hoạch", Gia Cát Lượng đã được người anh của Man vương Mạnh Hoạch, tự hiệu là "Vạn An ẩn giả" viện trợ. Mạnh Hoạch cất binh tạo phản, Mạnh Tiết nhiều lần khuyên can, nhưng Mạnh Hoạch chẳng chú ý, ông đành phải ẩn cư trong rừng sâu. lúc Gia Cát Lượng dẫn quân chinh phạt, binh sĩ bởi vì uống phải nước sông câm mà bị mất tiếng. Mạnh Tiết đã lấy nước của suối An Lạc giúp Gia Cát Lượng giải trừ kiếp nạn này, lại dạy quân Thục ngậm lá giới diệp vân hương để hạn chế độc khí.

Về sau, Gia Cát Lượng muốn tâu mang thiên tử về việc lập Mạnh Tiết lên khiến cho vua xứ Nam Man nhưng Mạnh Tiết khước từ. Gia Cát Lượng bèn lấy vàng và tơ lụa ra tặng nhưng Mạnh Tiết vẫn từ khước không nhận.

3. Hoa Đà

Hoa Đà, tự là Nguyên Hóa, tên thật là cu li, người ở huyện Tiêu, nước Bái thuộc Dự châu ( Hào Châu, thức giấc An Huy ngày nay), là danh y lừng danh vào cuối thời Đông Hán. khi còn nhỏ ông từng du học bên ngoài, nghiên cứu y thuật, không màng đến con đường làm cho quan. Y thuật của ông am hiểu, đặc biệt là nhiều năm kinh nghiệm về ngoại khoa, được thế gian sau xưng tụng là "Thánh thủ ngoại khoa", "ông tổ ngoại khoa". Ông đã phát minh ra "ma phi tán" là mẫu thuốc gây tê tiêu dùng trong phẫu thuật được biên chép sớm nhất trong lịch sử y học thế giới. Ông lại phỏng theo động tác của chim thú như : hổ, hươu, gấu, khỉ, chim … mà sáng tác ra "Ngũ Cầm Hi", mang sách thuốc "Thanh Nang Thư".

Trong "Tam Quốc diễn nghĩa", Hoa Đà đã từng trị thương cho Chu Thái bên Đông Ngô, giải độc cho Quan Vũ ở Kinh Châu và đã để lại câu chuyện cạo xương trị độc. Về sau bởi vì chẩn đoán ra trong não của Tào túa với khối u, cần phải mở não làm cho phẫu thuật. Tào túa nghi ngờ cho rằng Hoa Đà mượn cớ để hại mình nên đã tống giam ông vào ngục tù. cuối cùng, Tào dỡ đã thật sự bị mắc bệnh chậm triển khai mà chết.

four. Vu Cát

Vu Cát là đạo sĩ vào cuối thời Đông Hán, người Lang Nha (nay là Giao Nam, Sơn Đông). Trước chậm triển khai ông sống ở phía đông, sau ngừng thi côngĐây đến http://chanhkien.org Ngô Hội lập tinh xá đốt hương đọc Đạo thư, chế tác nước thánh để trị bệnh cho quần chúng. #, và khiến cho hầu hết việc thấp giúp người dân Ngô Hội.

Tiểu bá vương Tôn Sách sau khi nghe thấy vậy thì cực kỳ tức giận, vừa không tin đạo sĩ, phép lạ, vừa sợ ông hội tụ mọi người lại khiến loàn. Tôn Sách cho rằng: "Loại yêu đạo khiến cho điều xằng bậy này với thể huyền hoặc người dân, làm quân thần không còn tuân theo lễ nghĩa vua tôi, chẳng thể ko giết".

Danh thần Trương Chiêu và mẹ của Tôn Sách đều khuyên không được giết thịt, nhưng Tôn Sách giận ko kiềm được vẫn lấy cớ huyễn hoặc nhân tâm mà ra lệnh chém thịt Vu Cát.

Sau này, mỗi lúc ở trong cung điện, Tôn Sách thường nhìn thấy Vu Cát trừng mắt nhìn mình, nhưng các binh sĩ đều không trông thấy. Tôn Sách vì giết mổ Vu Cát nên ngày ngày đều bị khiếp sợ, thường xuyên đập phá đồ đạc trong cung điện. Về sau, Tôn Sách phát bệnh mà chết.

Từ khóa: tam quoc dien nghia.

No comments:

Post a Comment